Poptávka

Při požadavku na vypracování nabídky na prostý radiální ventilátor je nezbytné uvést minimálně tyto parametry:
-vzduchový výkon ( m3/h, m3/s )
-požadovaný externí tlak ( Pa )
-teplotu dopravovaného vzduchu
-napájení motoru ( 1f nebo 3f )
-požadavek na provedení ventilátoru ( základní nebo provedení Ex; antikoro apod. )

Při požadavku na vypracování nabídky na přívodní vzduchotechnickou jednotku je nezbytné uvést minimálně tyto parametry:
-vzduchový výkon ( m3/h, m3/s )
-požadovaný externí tlak ( Pa )
-teplota vzduchu na vstupu do jednotky a výstupní teplota vzduchu, samostatně zima a léto
-typ ohřívače a typ chladiče ( vodní, elektrický, chladič vodní nebo výparník )
-typ rekuperace
-typ jednotky - jednoplášťová, dvouplášťová, podstropní nebo na podlahu
-napájení motoru ( 1f nebo 3f )

Požadavky na regulaci:
-regulace pouze teploty
-regulace otáček
-regulace teploty a otáček a případně rekuperace a nebo směšování