Klimatizační jednotky TANGO

Opláštěné klimatizační jednotky pro větrání, ohřev, chlazení, vlhčení, vysoušení a zpětné získávání tepla. Pro přepravu vzduchu do 36 000 m3 / h.

Klimatizační jednotky TANGO velikost 2, 4, 7, 10, 16 a 25 jsou konstruovány pro použití v prostorách normálních dle ČSN 33 2000-1 ed.2. Jsou určeny pro používání ve vnitřních nebo venkovních prostorách jako větrací nebo klimatizační zařízení uzavřených prostorů budov , které vyžadují nucený přívod (příp.úpravu) a/nebo odvod vzduchu, nebo jako zařízení pro dodávku (příp.úpravu) a/nebo odtah vzduchu pro technologická zařízení.
Teplota dopravovaného vzduchu, vzhledem k max. dovolené teplotě okolí elektromotoru, může být -30°C až +40°C. Motory ventilátoru nejsou plynotěsné a nesmějí se používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní látky, abrazivní příměsi, lepivé a vláknité částice. Klimatizační jednotka se nesmí používat k odsávání snadno vznětlivých a hořlavých látek.
Vzduchotechnické potrubí se k sestavám jednotek připojuje pomocí pružných vložek a musí být samostatně zavěšeno. Není-li na výtlaku nebo sání ventilátorového dílu připojeno potrubí, musí být příruba opatřena ochrannou mřížkou. Vstupní a výstupní panely k ventilátorové komoře lze montovat na všechny strany komory (dle objednávky).
Otáčky ventilátorů (průtočné množství vzduchu) lze regulovat pomocí regulátorů otáček (frekvenční měniče).

Přednosti jednotek TANGO
• Ventilátor s volným oběžným kolem a AC motorem na přímo, řízený frekvenčním měničem, nebo s EC motorem (plynulá regulace množství vzduchu – úspory provozních nákladů – minimalizace proudových rázů – možnost řízení signálem z nadř. regulace ).
• Síla opláštění 50 mm z minerální vlny o objemové hmotnosti 100 kgm-3.
• Modulární zastřešení jednotek ve venkovním provedení.
• Jednoduchý způsob spojování komor z vnější strany.
• Vnitřní tvarová jednoduchost.
• Výška nohou až 500 mm se stavitelnými patkami s 30 mm přizpůsobivostí.
• Tlumič hluku vylepšující obraz proudění na výtlaku ventilátoru.
• Kulisy tlumiče jsou vyjímatelné ze strany obsluhy (snadnější čistitelnost).
• Deskový výměník je standardně opatřený obtokem a odlučovačem vodních kapek.
• Rotační výměník je možno vybavit frekvenčním měničem pro regulaci otáček teplosměnného rotoru.
• Ventilátorové komory s volným oběžným kolem zajišťují rovnoměrné proudění do následujících komor.
• Vodní ohřívače a vodní chladiče jsou standardně vybaveny automatickým odvzdušňovacím ventilem. Možnost dodání směšovacích uzlů a protimrazových ochran.
• Nová řada elektrických ohřívačů ve dvou provedeních. Osazené triakovými výkonovými prvky pro plynulou regulaci topného výkonu v součinnosti s řídícími systémy REGU ADi nebo bez výkonových prvků.
• Nová řada plynových ohřívačů v součinnosti s řídícími systémy REGU ADi.
• Jednotky TANGO vyhovují požadavkům na „hygienické provedení.

Plynový ohřívací modul PLO
Je plynový ohřívací modul do vzduchotechnických sestav.
PLO se vyrábí ve výkonových velikostech 25 až 210kW. Předností tohoto plynového ohřívače je rozsah regulace výkonu od 1/3 až po maximální výkon. Je určen pro použití v jednotkách TANGO. Při použití potrubních přechodů jej lze připojit i k jiným typům VZT jednotek.

DOKUMENTY