Stavebnicový větrací a klimatizační systém TERNO-S

Neopláštěné klimatizační jednotky pro větrání, ohřev, chlazení, vysoušení a zpětné získávání tepla. Pro přepravu vzduchu do 8500 m3 / h.

Větrací a klimatizační jednotky TERNO-S jsou tvořeny potřebnou kombinací samostatných potrubních dílů, dodávaných v provedení pozinkovaném nebo lakovaném.
Jednotky TERNO-S jsou určeny pro výměnu a úpravu vzduchu v občanské výstavbě a v průmyslových prostorách.
Jednotky jsou určeny pro použití v prostředí obyčejném, avšak ventilátory TERNO-S se vyrábí i v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu Ex - zóna 1 (SNV2) a zóna 2 (SNV1) vně i uvnitř ventilátoru, dle ČSN EN 60079-7 ed.2 (Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e").
Jednotky TERNO-S se vyrábí ve velikostech 200, 250, 280, 315, 355 a 400. Jednotky nejsou plynotěsné a lze je montovat do jakékoliv polohy, kromě dílů chladících vodních CHV, chladících výparníkových CH, rekuperačních deskových výměníků RV, regeneračních rotačních výměníků ROV a plynových ohřívačů. Ventilátorové díly K a KB lze montovat v libovolné poloze elektromotoru.
Otáčky ventilátorových dílů (průtočné množství vzduchu) lze regulovat pomocí regulátorů otáček (frekvenčních měničů), viz osm křivek výkonových charakteristik v tomto katalogu. Regulátory otáček nejsou konstruovány pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, (bližší popis v katalogu “Regulátory, kondenzační jednotky a příslušenství regulace”).
Ventilátorové díly se nesmějí používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní příměsi a vláknité částice. Teplota dopravovaného vzduchu může být v rozsahu -30 °C až +85 °C. U ventilátorů s motory s vnějším rotorem VTR může být teplota -30 °C až +40 °C. Teplota okolí vzhledem k elektromotoru smí být -30 °C až +40 °C.
Vzduchotechnické potrubí se k sestavám jednotek připojuje pomocí pružných vložek a musí být samostatně zavěšeno. Není-li na výtlaku nebo sání ventilátorového dílu připojeno potrubí, musí být příruba opatřena ochrannou mřížkou. Připojovací příruby jednotek odpovídají normě ČSN EN 1505 (Větrání budov. Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu. Rozměry.).

Plynový ohřívací modul PLO
Je plynový ohřívací modul do vzduchotechnických sestav.
PLO se vyrábí ve výkonových velikostech 25 až 210kW. Předností tohoto plynového ohřívače je rozsah regulace výkonu od 1/3 až po maximální výkon. Primárně je určen pro použití v jednotkách TANGO. Při použití potrubních přechodů jej lze připojit i k jiným typům VZT jednotek (např. TERNO).

Rekuperační deskový výměník RV
Je rekuperační deskový výměník (horizontální uložení) určený do vzduchotechnických sestav.
Opláštěné rekuperační deskové výměníky RV se vyrábějí ve velikostech RV2 a RV4. Výměníky jsou opatřeny klapkou obtoku (bypass) a mohou být doplněny o směšovací klapku. Primárně jsou určeny pro použití s klimatizačními jednotkami SAMBA 2 a SAMBA 4. Při použití potrubních přechodů jej lze připojit i k jiným typům VZT jednotek (např. TERNO).

DOKUMENTY