Sestavné klimatizační jednotky SAMBA

Sestavné klimatizační jednotky SAMBA 2 a SAMBA 4 jsou tvořeny vhodnou kombinací samostatných komor a jsou určeny jak pro úplnou úpravu vzduchu, zahrnující ventilaci, filtraci, ohřev a chlazení, tak pro dílčí úpravy vzduchu, včetně dodávek pouze ventilátorové komory. Max 4500m3/h.

Ventilátorové, ohřívací a chladící komory mají rámovou konstrukci a plášť těchto komor tvoří sendvičové panely o síle 25 mm, s akustickou a tepelnou izolací. Tepelná odolnost l =0,4 Wm-1K-1, stupeň vzduchové neprůzvučnosti panelu R=32 dB. Izolace je nehořlavá, odpovídá třídě A1 podle ČSN EN 13501-1+A1 (“Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.”). Jednotlivé komory jsou dodávány jednak v celopozinkovaném provedení panelů nebo s úpravou vnějších ploch nátěrem práškovou barvou. Výška jednotek 420 mm umožňuje podstropní zavěšení, případně zabudování do mezistropů. K horizontálnímu uložení jednotek jsou určeny podstavné nožičky. Pro montáž jsou komory vybaveny spojovacími zámky a závěsy. Filtrační díly, tlumiče hluku a klapky mají plášť z pozinkovaného plechu.
Jednotky jsou určeny pro použití v prostředí obyčejném dle ČSN 33 2000-1 ed.2 (“Elektrické instalace nízkého napětí. Základní hlediska, stanovení zákl. charakteristik, definice.”) a nesmějí se používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní látky, abrazivní příměsi a lepivé a vláknité částice. Jednotky SAMBA nejsou plynotěsné a při použití ve venkovním prostředí je nutno je chránit stříškou.
Teplota dopravovaného vzduchu může být v rozsahu -30°C až + 40°C.
Ventilátorové komory jsou osazeny oboustranně sacími radiálními ventilátory, poháněnými patkovými jednootáčkovými elektromotory (IP55), pomocí řemenových převodů. Prostor pro napínání řemene a údržbu je uzavřen odnímatelným panelem opatřeným madlem.
Filtrace je řešena výměnnými kapsovými filtry s možností výměny dolu (nahoru)-označení FS nebo do boku-označení F.
Ohřev a chlazení je provedeno lamelovými výměníky Cu/Al v 2Ř a 3Ř provedení u vodních ohřívačů a v 3Ř (SAMBA 2) nebo 4Ř (SAMBA 4) a v 6Ř provedení u vodních chladičů. Výparníky jsou dodávány v 6Ř provedení a u velikosti SAMBA 2 je k dispozici rovněž 4Ř výparník. Chladící komory jsou vybaveny eliminátorem pro záchyt kapek a vanou se sifonem pro odvod kondenzátu a jsou dodávány v pravém a levém provedení. Pro ohřev vzduchu jsou u těchto jednotek k dispozici rovněž elektrické ohřívače.
Sání a výtlak jednotek SAMBA je možné připojit k běžnému vzduchotechnickému potrubí buď přes pružnou vložku, dodávanou jako příslušenství nebo (pro snížení hluku vyzařovaného do okolí) přes tlumič hluku a pružnou vložku. Tlumič hluku je rovněž dodáván jako příslušenství. Příslušenství jednotky tvoří také regulační a uzavírací klapky, směšovací klapky a přechody. Připojovací příruby odpovídají normě ČSN EN 1505 (“Větrání budov. Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu. Rozměry”).

Rekuperační deskový výměník RV
Je rekuperační deskový výměník (horizontální uložení) určený do vzduchotechnických sestav.
Opláštěné rekuperační deskové výměníky RV se vyrábějí ve velikostech RV2 a RV4. Výměníky jsou opatřeny klapkou obtoku (bypass) a mohou být doplněny o směšovací klapku. Primárně jsou určeny pro použití s klimatizačními jednotkami SAMBA 2 a SAMBA 4. Při použití potrubních přechodů jej lze připojit i k jiným typům VZT jednotek.

DOKUMENTY