Radiální ventilátory s přímým pohonem RFC, RFE

Radiální nízkotlaké a středotlaké ventilátory RFC a RFE
max. 26 000 m3 / h.

Radiální ventilátory nízkotlaké RFC jsou jednostranně sací ventilátory s přímým pohonem přírubovými elektromotory (IP55). Jsou určeny pro výměnu vzduchu v občanské výstavbě a v průmyslových prostorech.
Ventilátory RFC se vyrábí v provedení pro použití v prostředí obyčejném nebo v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex – Zóna 1 (SNV2) a Zóna 2 (SNV1) vně i uvnitř ventilátoru. Ventilátory RFC se vyrábí ve velikostech 200, 250, 280, 315, 355, 400, 500 a 630. Ventilátory nejsou plynotěsné. K ventilátorům jsou standardně dodávány pryžové izolátory chvění.
Pro speciální použití dodáváme ventilátory s označením RFC ...Ex–H. Výkonové parametry a osazení motorů je shodné s ventilátory v provedení RFC a RFC -Ex. Ventilátory mají vyztuženou konstrukci spirální skříně s možností uchycení v poloze se svislou osou rotace oběžného kola. Toto provedení je určeno především pro aplikace, kde na sací přírubu působí celková hmotnost ventilátoru.
Ventilátory RFC a RFE se nesmějí používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní látky, abrazivní příměsi a vláknité nebo lepivé částice.

Teplota dopravovaného vzduchu může být v rozsahu –30°C až +85°C (ventilátory Ex -30°C až +40°C).
Teplota okolí vzhledem k elektromotorům může být v rozsahu –30°C až + 40°C (u motorů Ex -20°C až +40°C).

Radiální ventilátory středotlaké RFE jsou jednostranně sací ventilátory s přímým pohonem přírubovými elektromotory (IP55). Jsou určeny pro výměnu vzduchu v občanské výstavbě a v průmyslových prostorech.
Ventilátory RFE jsou určeny pouze pro použití v prostředí obyčejném. Vyrábí se ve velikostech 200, 250, 280, 315, 355, a 400. Ventilátory nejsou plynotěsné. K ventilátorům jsou standardně dodávány pryžové izolátory chvění.
Otáčky ventilátorů v provedení pro použití v prostředí obyčejném (průtočné množství vzduchu) lze regulovat pomocí regulátorů otáček (frekvenčních měničů), viz osm křivek výkonových charakteristik v katalogu.
Ventilátory RFE se nesmějí používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní látky, abrazivní příměsi a vláknité částice.
Teplota dopravovaného vzduchu může být v rozsahu -30°C až +85°C.
Teplota okolí vzhledem k elektromotorům může být v rozsahu - 30°C až + 40°C.

DOKUMENTY