Radiální ventilátory s řemenovým převodem RFC-PR

Jsou radiální nízkotlaké jednostranně sací ventilátory, poháněné přírubovými elektromotory, pomocí řemenových převodů. Jsou určeny pro výměnu vzduchu v občanské výstavbě a v průmyslových prostorech.

Ventilátory RFC-PR se vyrábí v provedení pro použití v prostředí obyčejném nebo v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex – Zóna 1 (SNV2) a Zóna 2 (SNV1) vně i uvnitř ventilátoru, dle ČSN EN 60079-14/99 (“Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru.

DOKUMENTY