Regulátory - Kondenzační jednotky - Frekvenční měniče - Směšovací uzly

Regulátory teploty, regulátory směšovacích klapek a rekuperátorů, regulátory otáček - frekvenční měniče, kondenzační jednotky, příslušenství regulace (směšovací uzly, čerpadla, elektrické a plynové ohřívače, čidla pro regulaci).

REGULÁTORY REGU ADI
Regulátory Regu ADi jsou kompaktní plastové nebo oceloplechové rozváděče vybavené mikroprocesorovým regulátorem s typizovaným softwarem a jisticími a spínacími prvky pro jednotlivá zařízení VZT jednotky.

Základní vlastnosti:
• Regulační jednotky pro vzduchotechnická zařízení s ohřevem a chlazením vzduchu.
• Řídicí i silová část v jednom rozváděči, výstupy pro připojení přívodního i odvodního ventilátoru, ventilátory mohou být 3 i 1fázové, jedno i dvouotáčkové, s transformátorovým regulátorem otáček nebo připojeny přes frekvenční měniče různých výrobců.
• Osazení rozváděčů ve standardních řadách pro běžné použití, též návrh a výroba rozváděčů podle individuálních požadavků zákazníků.
• Plynulá regulace teploty přiváděného vzduchu v závislosti na teplotě ve větraném prostoru nebo konstantní teplota přiváděného vzduchu.
• Automatická volba mezi topením a chlazením.
• Nastavitelné hraniční teploty přiváděného vzduchu.
• Uživatelsky nastavitelné parametry.
• Sledování poruchových stavů vzduchotechnické jednotky.
• Připojení dálkového ovladače nebo PC.
• Rozšiřující softwarové moduly umožňují rozšířit funkce regulátoru – využíváme např. pro rekuperátor, tepelné čerpadlo, vícestupňové chlazení, řízení otáček ventilátorů atd.

Základní typy
Regu ADi–TV - pro vzduchotechnické jednotky s teplovodním ohřevem.
Regu ADi–E - pro vzduchotechnické jednotky s elektrickým ohřívačem.
Regu ADi–G - pro vzduchotechnické jednotky s plynovým ohřívačem.

LINKA TECHNICKÉ PODPORY pro regulátory REGU ADi
Telefonní číslo +420 724 291 992 ; pracovní dny od 7:00 do 21:00 h , dny pracovního volna od 9:00 do 21:00 h.


FREKVENČNÍ MĚNIČE
Možnosti použití:
• změna otáček (průtočného množství vzduchu) ventilátorů, dle požadovaných výkonových parametrů
• rozšíření výkonové charakteristiky ventilátorů bez nutnosti změny výkonu elektromotoru
• úspora energie při snížení výkonu ventilátoru
• eliminace rozběhových proudů elektromotorů
• možnost regulace konstantního množství vzduchu, např. eliminace zanesení filtru
• řízení otáček (průtočného množství vzduchu) ventilátorů v závislosti na různých veličinách, např. teplotě, kvalitě vzduchu apod.
• řízení účinnosti rotačních výměníků

Frekvenční měniče LS Starvert
Frekvenční měniče LS, Starvert iC5-1F a Starvert iG5A-4, jsou určeny pro regulaci otáček asynchronních motorů. Ovládání měničů je řešeno pro plynulou regulaci otáček nebo v 8 stupních skokově (přednastavené kmitočty) a nastavení stavu START/STOP motoru. V měničích Starvert iC5-1F je vestavěn filtr typu B1, dle ČSN EN 55011. Měniče LS Starvert iG5A-4 jsou osazeny filtry splňující podmínky pro průmyslová prostředí. Měniče jsou přednastaveny pro jednotlivé ventilátory. Pro bezporuchový chod a dodržení provozních parametrů měničů a ventilátorů nedoporučujeme toto nastavení měnit. Další informace naleznete v přiložené technické dokumentaci.


SMĚŠOVACÍ UZLY SU A KOMPONENTY SMĚŠOVACÍCH UZLŮ KU
SU a KU jsou určeny pro kvalitativní regulaci tepelného výkonu vodních ohřívačů a chladičů změnou teploty teplonosného média při konstantním průtoku teplonosné látky výměníkem.

Směšovací uzly SU
Směšovací uzly SU jsou složeny ze všech potřebných komponent (čerpadlo, trojcestný směšovací kohout se servopohonem, filtr nečistot, ventil pro vyvážení tlakových poměrů, zpětná klapka, uzavírací armatury, na vstup a výstup výměníku /není součástí SU – objednává se samostatně/), které jsou vzájemně propojeny tak, aby plnily svou funkci.

Komponenty směšovacích uzlů KU
Komponenty směšovacího uzlu KU jsou samostatně dodávané nejdůležitější prvky směšovacího uzlu (čerpadlo s přírubami s vnitřním závitem a trojcestný směšovací kohout se servopohonem) pro sestavení směšovacího uzlu až při montáži (vzhledem k větším rozměrům) vzduchotechnické jednotky s vodním výměníkem.

Přiřazení SU a KU
Postup přiřazení směšovacích uzlů (SU) a komponent uzlů (KU) všem vodním výměníkům dodávaných společností Alteko tak, aby regulační autorita trojcestného směšovacího kohoutu vzhledem k regulačnímu okruhu (SU nebo KU a výměníku) byla minimálně 50% je uvedeno v přiložené technické dokumentaci – Regulátory, kondenzační jednotky a příslušenství regulace.
Přirazení SU k výměníkům jednotek TERNO-S a SAMBA nalezte v sekci "Ke stažení" . Přiřazení SU a KU k výměníkům jednotek TANGO nutno poptat.

DOKUMENTY