EKODESIGN VĚTRACÍCH JEDNOTEK

Větrací jednotky vyráběné společností Alteko, s.r.o. a určené „pro jiné než obytné prostory“, prošly v průběhu roku 2015 důsledným posouzením. Nově navržené deskové i rotační výměníky ve spojení s dalšími úpravami a se zahrnutím výsledků měření, dávají našim zákazníkům záruku splnění požadavků Nařízení komise EU č. 1253/2014.
Pro akce s realizací po 1. lednu 2016 provede naše oddělení nabídek posouzení Vaší poptávky z hlediska splnění požadavků na ekodesign a navrhne Vám optimální řešení!